Nyt fra redaktøren

Opdateret den 11. Marts 2020.

Forsiden af seneste klubblad kan du altid se i kolonnen til højre.
De gamle klubblade kan ses på siden klubblade, dog med et års forsinkelse.

NytFraRedaktoren

Husk der er deadline den 1. Marts, 1. Juni, 1. September og 1. December, men send gerne materiale før, så jeg har mere tid til at bearbejde det.

Artikler, historier og andre materialer til bladet skal sendes til:

Redaktøren på Tændrøret
Kenneth Kristensen
Ydunsvej 49
7800 Skive
Mail til Kenneth