2024-05-09 - Træf på Strandtangen i Skive

2024-05-09 – Træf på Strandtangen i Skive

Skivehus Rotary klub har de sidste 15 år afholdt fire årlige træf for motorcykler, veteranbiler og specialbiler på Strandtangen i Skive. Det er samme sted som Skive Festival bliver afholdt i slutningen af Maj/starten af Juni hvert år. I år blev det første træf afholdt Kristi Himmelfartsdag torsdag den 9. Maj. Jeg har ikke før været til nogle af disse træf, primært fordi jeg altid først har opdaget, at de blev afholdt, når jeg nogle dage efter læste om det i “Midt på ugen” (Skives lokalavis, som for nyligt er blevet omdøbt til “Skive Folkeblad Onsdag”). Men denne gang havde jeg set et opslag på Facebook, og tænkte at jeg hellere måtte køre en tur derned, da jeg jo bor lige i nærheden. Jeg var dernede omkring kl 19, og på vej derned kom jeg imøde med flere, som allerede var på vej hjem. Der var en del motorcykler dernede, men frermmødet af veteranbiler var til at overskue. Jeg tror der var omkring 30 biler, så det var lidt skuffende, da jeg havde regnet med, at der ville være mange flere. Der var mulighed for at købe pølser og drikkevarer, hvor overskudet gik til Skivehus Rotary Klubs velgørende formål, herunder hjælp til forskellige lokale projekter målrettet børn og unge, samt hjælp til ofrene for krigen i Ukraine. Da der ikke var ret mange biler på havnen, blev det kun til at kort besøg inden jeg kørte hjem igen. Jeg tror muligvis at vejrudsigten kan have haft indflydelse på at der ikke var flere, da den havde lovet regn om aftenen, men det holdt tørt mens jeg var der, og jeg nåede da også hjem i tørvejr, selvom jeg kørte en tur rundt i Skive by, inden jeg kørte hjem.

Redaktøren