2023-11-08 - Generalforsamling

2023-11-08 – Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Aalestrup Classic Bil & MC
Klub onsdag den 8. November 2023 kl. 19.00.

 1. Valg af Dirigent.
  Ove Haubro blev valgt.
 2. Valg af stemmetællere.
  Ulla Larsen og Ole Nielsen blev valgt.
 3. Valg af referent.
  Lene Møller blev valgt.
 4. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsordenen blev godkendt.
 5. Formandens beretning v/ Henrik Bygholm

  2022
  Det er ikke bare ét år siden vi sidst var samlet til generalforsamling, men faktisk halvandet år siden. Det skyldtes at vi på sidste generalforsamling i Maj 2022, besluttede at flytte generalforsamlingen fra Maj måned til November måned, for ikke at skulle bruge en dejlig forårsaften inden døre, men i stedet for kunne komme ud og køre. Grunden til at vi i 21 år har holdt generalforsamling i Maj måned, var fordi klubben blev stiftet i Maj måned 2002 (23. Maj 2002), og så har vi bare taget det som en selvfølge, indtil vi altså lavede det om sidste år. Det betyder naturligvis, at der er sket meget mere end der plejer mellem vores generalforsamlinger. Der har været et utal af ture siden vi var samlet her for 1½ år siden. Jeg kan naturligvis ikke komme ind på alle ture, men jeg vil gerne sige tak til alle, der har lavet og deltaget i turene, store som små. Jeg vil dog nævne nogle af dem, ellers kommer vi for hurtigt frem til oste- og rullepølsemaderne.

  6. Juni 2022 var der 20 års jubilæumstur for alle køretøjer. Der deltog over 130 køretøjer. 76 biler, 12 motorcykler, 21 knallerter og 9 Veloer. Vi var 215 personer til kaffe og kagebord på Løgstør Parkhotel. Jeg syntes det var et flot kagebord vi fik serveret, og vi fik endda en sang, som Peter Gejl havde lavet, og med dygtig hjælp af Ejner Noe på guitar, fik vi den også sunget i det 215 mand store kor.

  12. Juni 2022 havde Per Mortensen lavet knallerttur til sin fødeegn. Det var en dejlig tur på Sallings land. Vi fik også følgeskab af Maxi Girls fra Breum, så antallet at kvinder steg markant på den tur.

  Aalestrup Classic træf er genopstået efter et par års Coronapause. Vi flyttede både sted og tidspunkt for træffet. Vi flyttede træffet ud til pladsen bag ved Aalestrup Idrætscenter, og det var pinsesøndag i forbindelse med byfesten. Vi gentog det samme her i 2023, og jeg syntes det virker fint med den store plads og med byfesten som nabo.

  20. Juli 2022 valgte Tina og Jørgen, på årets varmeste dag, at vi skulle på Velotur. Det var en flot og dejlig tur, selvom vi fik det ekstra varmt af at cykle i omkring 30 graders varme.

  4. September 2022 var bilerne på en længere tur omkring Nibe bredning. Turen gik op over Aggersund og videre til Attrup, Torslev og over Gjøl dæmningen. Der var middagspause ved Nordjysk Autoophug, som var vært ved både mad og drikke. Turen hjem gik gennem Aalborg, og ud over Nørholm Enge til Nibe havn, hvor turen sluttede.

  Der var også Løvfaldsture for alle 3 grupper, og vintersæsonen bød som sædvanligt på flere hyggelige klubaftener.

  2023
  I Maj 2023 havde Peter Gejl inviteret til Velotur med start i Middelfart. Vi var omkring 10 personer med på turen, der gik over den gamle Lillebæltsbro, og rundt i den fantastiske natur ovre på Fyn. En skøn og spændende tur i fantastisk vejr. Veloerne har også haft nogle værkstedsdage her nede i kælderen. Det er nogle hyggedage, hvor vi kun laver to ting: Skruer Veloer og spiser!

  5. Juni 2023 var biler og motorcykler på Grundlovstur til Hanstholm. Det var Jette og Inger, der havde påtaget sig den opgave. Det var en god og vellykket tur, så jeg vil gætte på at Ove og Kjeld ikke blandede sig, men blot var chauffører.

  Vi har også haft vores flyvedag med Himmerlands Motorflyveklub. Det er en god dag, hvor man har mulighed for at se Himmerland fra oven. Jeg fik den fornøjelse at få hele 2 ture i en svæveflyver. Det var en fantastisk oplevelse, som alle burde prøve.

  Knallerterne var naturligvis også med Peter Ingemann i Skagen i August måned. Det var vi ikke ene om, da 3-4 tusinde andre knallerter havde fået samme ide. Det var en fantastisk oplevelse og slet ikke det kaos, jeg havde frygtet. Jeg troede slet ikke at der fandtes så mange knallerter i Danmark. Det var virkeligt vildt at opleve.

  Vi har også lige haft en flot Løvfaldstur med både biler og knallerter. Den med motorcyklerne måtte aflyses på grund af vejret. Bilerne rullede rundt om Mariager fjord med besøg på saltcenteret. Det var faktisk ret spændende at høre om. Det var Anita og Jan Laursen, der havde sørge for at vi fik den fornøjelse. Knallerterne kørte en længere tur her i Vesthimmerland, hvor Mikael og Lene var førerhunde.

  Som noget helt nyt, så har vi søsat vores nyeste afdeling – Aalestrup Classic Scooter. Det er en afdeling for de gamle Vespa, Lambrettaer og alle de andre gamle spændende scootere. Det er en afdeling jeg venter mig meget af, og vi skal mødes her i November og igen i Marts, for at planlægge næste års program, hvor vi for alvor starter op.

  Her i oktober måned har vi spist os runde og glade, med hele 3 spisearrangementer. Først var det knallertklubaften, hvor vi fik mørbradgryde, så var det bilaftenen, hvor vi fik stegt flæsk, og til sidst motorcykelaftenen, hvor der var skipperlabskovs på menuen.

  Jeg har også efterlyst noget hjælp til rengøring her i klubhuset. Det er noget jeg gør, men kan godt bruge lidt hjælp. Det er nu engang nemmere, når vi er flere om det, og jeg vil gerne aflastes lidt. Der er desværre kun 3, der har meldt sig, og det er sjovt nok alle sammen motorcykelfolk. Min tanke er, at der måske er 6-8 stykker, der internt aftaler hvem og hvornår de mødes, og laver noget her i klubhuset. Det kan jo være det kun er 2-3 stykker, men det kan jo også være hyggeligt nok. Jeg er sikker på at klubben giver en kop kaffe og rundstykker, de dage man mødes i her i klubben.

  Så er det vist svært at trække den formandsberetning længere, så jeg vil slutte med at sige tak for alle de gode oplevelser, vi har haft sammen. Det er altid en fornøjelse at deltage, og jeg er til stadighed imponeret over det flotte fremmøde, der altid er.
  Tak for det.

  Formandens beretning blev godkendt.
 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for perioden 1. Maj 2022 – 31. Oktober 2023, samt det kommende års kontingent v/ Lene Møller:
  Lene fremlagde regnskabet, som umiddelbart viste et underskud på ca 47.000 kr. Dette store underskud skyldtes nogle ekstraordinære udgifter i forbindelse med afholdelse af jubilæumsturen, indkøb af nyt telt og køleskab. Regnskabet kan ses i December 2023 klubbladet.

  Regnskabet blev godkendt.

  Det kommende års kontingent fastholdes på 300 kr.
 7. Behandling af indkommende forslag:
  a. Forslag om vedtægtsændringer:
  Vedtægtsændringerne drejede sig om regnskabsperiode, tidspunkt for afholdelse af generalforsamling, samt specificering af, at det er et husstandsmedlemsskab, at alle medlemmer kan deltage i alle klubaftener uanset hvad man kører i eller på, samt at nøglepersoner kan inviteres med til bestyrelsesmøder.
  Vedtægtsændringerne blev godkendt.
  b. Forslag om at klubbladet fremover kun udsendes digitalt.
  Der var god diskussion omkring emnet. Nogle syntes det er nostalgi at få bladet på papir. Redaktøren mener ikke at det er tid til skiftet før om 3-5 år. Der blev stemt om det, og 49 stemte for mens 7 stemte imod forslaget. Forslaget blev godkendt. Læs mere om hvad det betyder for det fremtidige klubblad på side 15 i December 2023 klubbladet.
 8. Bestyrelsesvalg ifølge vedtægterne: Lene Møller, Bruno Hannesbo Rasmussen og Allan Bandholst var på valg.
  Alle modtog genvalg, og alle blev valgt.
 9. Valg af suppleant: Pia Lindhard Larsen var på valg.
  Pia modtog genvalg, og blev valgt.
 10. Valg af revisor: Lauge Laustsen var på valg.
  Lauge genopstillede ikke. Ulla Larsen blev foreslået, men hun ønskede ikke at blive valgt. Lars Holm Jensen tilbød at hjælpe og blev valgt. Tak til Lauge for de mange år som revisor i klubben, og velkommen til Lars.
 11. Kåring af Årets Classicer. v/ Henrik Bygholm:
  Jytte og Jørgen Kristensen blev valgt for deres altid positive og flittige indsats i klubben, samt at de altid er villige til at hjælpe med telt, bage kager og ikke mindst for fortællinger og referater fra turene til klubbladet.

  Efter Generalforsamlingen, var der oste- og rullepølsemadder i bunkevis. Der var 63 mødt op til generalforsamlingen.
  Bestyrelsen vil gerne takke for det flotte fremmøde.