2023-09-23 - Træf ved min købmand i Vester Hornum

2023-09-23 – Træf ved min købmand i Vester Hornum

Da købmanden Michael stoppede som købmand i Vester Hornum, havde Tina Knudsen sørget for, at Aalestrup Classic kom forbi, for at tage afsked med ham. Vi skulle alle mødes ude ved Tina i Flejsborg kl 9.00 til rundstykker og kaffe eller te som købmanden gav. Det blev til en pæn flok, for der var 25 biler, 4 lastbiler, 3 traktorer og nogle motorcykler og knallerter mødt op. Der var sat borde og stole op ude i staldbygningen, så der blev hygget og snakket, imens man fik sin morgenkaffe. Der kom lige en enkelt regnbyge, da vi mødtes, men da den var ovre, havde vi solskin resten af dagen. Ca. kl 10.00 gjorde vi os klar til at køre til V. Hornum. Det blev knallerter og motorcykler forrest efterfulgt af traktorer, lastbiler og til sidst alle bilerne. Undervejs stødte der flere til, så det var en rigtig flot række, der kom til byen. Vi startede med at køre hele vejen igennem V. Hornum, og ud til rundkørslen ved Hornumbro Mølle. Derfra op af Hornumvejen til Krogstrupvej, hvor vi drejede ind mod V. Hornum igen. Så var det med at få parkeret alle køretøjerne, for det endte med at vi kom på 31 biler, 4 lastbiler, 9 traktorer, 6 motorcykler og 10 knallerter. Da alle havde fået parkeret, kunne man gå rundt og kigge på de mange flotte køretøjer, og det var der rigtig mange, der gjorde. FDF Vester Hornum stod klar ved grillen, og alle der havde et køretøj i optoget fik en burger og en sodavand eller øl. Det var en rigtig lækker burger, hvor bøffen var af kød fra Himmerlandskød. Der var stillet nogle borde og stole op udenfor købmanden, hvor der var plads til, at man kunne sidde og spise. Der blev rigtig hyggesnakket imens, for der var høj solskin. Man kunne også gå ind og handle lidt ved købmanden, selvom hylderne var meget tomme, men der var alligevel nogle, der fik lavet en god handel. Vebbestrup is var også kommet til købmanden med en vogn, hvorfra de solgte softice. Det var der også rigtig mange, der benyttede sig af, for så kunne man jo få en is til dessert. Det var rigtig lækkert, for softice er altid godt. Der blev rigtig snakket på kryds og tværs, og kigget på de mange flotte køretøjer, så det havde været en rigtig vellykket dag i høj solskin. Tak til Købmanden og Tina for at arrangere det flotte arrangement. Det blev en flot afslutning for købmanden.

Anita Laursen