2022-05-11 - Generalforsamling

2022-05-11 – Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Aalestrup Classic Bil & MC Klub Onsdag den 11. Maj 2022 kl. 19.00

1. Valg af Dirigent:

Ove Haubro blev valgt.

2. Valg af stemmetællere:

Bruno Rasmussen og Tina Bay blev valgt.

3. Valg af referent:

Lene Møller blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

5. Formandens beretning v/ Henrik Bygholm:

Uddrag af formandens beretning:
Det er nu 19. gang jeg står her og holder formandsberetning. Det burde være 20. gang, da vi har 20 års jubilæum i år. Det skyldtes naturligvis at vi måtte aflyse generalforsamlingen i 2020. Jeg syntes det har hængt lidt i bremserne her i vinter, men alt i alt syntes jeg, at vi er kommer godt i gang efter Corona. Jeg er sikker på at vi kommer op på 100% igen, nu vi er startet op med at køre. Der ligger masser af gode oplevelser foran os. Vi er så uheldige at flere af vores planlagte arrangementer falder på samme dato i år. Den 5. Juni, Grundlovsdag/Fars dag, er der både Aalestrup Classic Træf samt flere køreture. Vi har valgt at afholde træffet den 5. Juni, og har derfor valgt at slå nogle af køreturene sammen i en 20 års jubilæumstur søndag den 3. Juli for alle slags køretøjer i klubben.

Bil afdelingen
Jørgen og Tina lavede ikke mindre end 3 ture for os sidste år. En for Veloer, en for knallerter og en for biler. Vi skræmte dem åbenbart ikke væk, for de har også indbudt os til ture 3 gange i år. Der var mange gode køreture, og det er altid svært at vælge nogle ud. Jeg kan starte med Hot Summer i Farsø den 3. August. Der var rekord deltagelse med 169 personer til spisning, fordelt på 64 biler, 43 knallerter og 9 motorcykler. Vendsysselturen på Grønhøj Strand Camping var også en stor succes. Det har udviklet sig til at mange af deltagerne, er der en hel uge og andre kommer til weekenden. Den 30. September afsluttede vi sæsonen med vores Løvfaldstur. Vi prøvede for første gang at samle knallerter, motorcykler og biler. Efter turen, hvor vejret bestemt ikke var med os, landede vi på Lille Restup Hovedgaard, lige uden for Aalestrup. Vi var 130 personer og havde naturligvis bestilt plads til flokken. Jeg må desværre indrømme, at jeg ikke var tilfreds med deres håndtering. De var slet ikke gearet til at modtage 130 personer på en gang. Til vores stegt flæsk i oktober, var pilot Michael Olsen og hans kabinechef, og fortælle om deres ophold i Vietnam med Great Dane Airline. I November havde vi vores såkaldte “Informations aften”. Det er en aften, hvor nye og måske kommende medlemmer kan komme og høre om klubben. Der var 29 fremmødte, og vi fik 8 nye medlemmer den aften. “Vis mig din garage” er et nyt initiativ. Det går i alt sin enkelthed ud på at man kan invitere klubmedlemmerne til at komme og se ens garage eller værksted. Det er værten, der bestemmer, om der er plads til 8 eller 30 personer. Der er de pladser, der er, og så er det bare med at melde sig til, hvis man vil med. Det er tænkt som et vinterprojekt, og der er indtil videre tre, der har indbudt os til at komme.

Motorcykelafdelingen
Vi har en god stabil gruppe herrer og damer, der deltager i vores motorcykelture. Motorcyklerne starter sæsonen tidlig og slutter sent, så det er nogle hårde drenge og piger, vi har i den gruppe. Motorcyklerne kører også med på bilturene, og det var jo faktisk Poul Gross og René Olesen, der lavede vores Grundlovstur til Nibe sidste år. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle deltagerne for den fine hornkoncert Heidi og undertegnede fik i anledning af vores bryllupsdag. 25 år er sgu længe – og så endda med den samme. Vi fik overtalt René Olesen til at være tovholder på vores MC afdeling. Det var en god ide, for René har fået godt fat i at finde nogle til at lave ture. Han har for længst fyldt kalenderen med motorcykelture. Det tegner godt for denne sæson, så der ligger helt sikkert mange gode oplevelser foran os her i sommer.

Aalestrup Classic 50cc
Der har været masser af knallertture i det forgangne år. Der har være både mindre og større ture og vidt forskellige steder. Vi har mødtes og kørt nogle dejlige ture lige fra Skanderborg i syd og til Skagen i Nord. Turen til Skanderborg den 30. Maj, var en virkelig flot tur i en enestående natur. Der var vist 35 personer, der tog den lange vej ned til Jens Christensen i Skanderborg. Men det manglede da bare, for Jens tager gerne den lange tur mange gange om året, for at køre med her i området. I sommerferien, den 18. Juli, lavede René Støvring en tur til Thorup Strand. Der var hedebølge, og jeg iklædte mig en t-shirt og en cowboyjakke. Hold nu kæft jeg frøs. Der blæste og temperaturen faldt drastisk. Jeg lærte, at det er klogt, at tage en ekstra trøje eller jakke med fremover. Men stadig en dejlig tur, trods kulden. Den 6. Oktober startede vi indesæsonen med tarteletter i lange baner. Det er jo altid en fornøjelse at hakke tænderne i sådan en sag, eller tre. De første ture i år er allerede afholdt og mange flere er i kalenderen.

Velo Solex afdelingen
Vi har igennem vinteren haft 2 værkstedsdage. Den første den 31. Oktober og den sidste den 20. Marts.

Kontingent indbetaling
Der er desværre stadig mange, der er for lang tid om at betale kontingent. Jeg er med på, at det er nemt at glemme, det kan jeg også selv gøre. Man kan i sin netbank sætte betalingen til en bestemt dato, så sker det automatisk. Det vil dog være godt, hvis dem, der vælger at stoppe, gjorde sig den ulejlighed at give besked om, at de gerne vil meldes ud, i stedet for bare at lade være med at betale. Vi bruger rigtig mange kræfter på det.

Det har endnu engang været en fornøjelse at være formand for denne skønne klub og mindst lige så skønne medlemmer. Tak for jeres altid positive og gode humør.

Formandens beretning blev godkendt

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021/2022 samt det kommende års kontingent v/ Lene Møller:

Udgifter: 146.595,26
Indtægter: 167.050,00
Overskud: 20.545,54

Antal medlemmer der har betalt kontingent pr. 30/4 477 stk
Der er kommet 4 nye medlemmer i Maj.
Regnskabet blev godkendt.

7. Behandling af indkommende forslag:
A. Forslag om vedtægtsændring §6: “Klubbens regnskabsperiode er fra 1. Maj til 30. April” ændres til “Klubbens regnskabsperiode er fra 1. November til 31. Oktober”.

Forslaget blev godkendt

B. Forslag om vedtægtsændring §7: “Klubbens redaktør og en repræsentant for ‘Aalestrup Classic 50cc’ kan inviteres med til bestyrelsesmøderne” ændres til “Klubbens nøglepersoner (redaktør m.m.) kan inviteres med til bestyrelsesmøderne”.

Forslaget blev godkendt.

C. Forslag om vedtægtsændring §8: “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med klubaftenen i Maj måned” ændres til “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med klubaftenen den onsdag i november måned”.

Forslaget blev godkendt.

8. Bestyrelsesvalg ifølge vedtægterne:
Henrik Bygholm og Per Poulsen var på valg.

Henrik modtog genvalg og blev genvalgt.
Per genopstillede ikke. Jørgen Sørensen blev valgt i stedet for Per.
Tak for indsatsen i bestyrelsen til Per og velkommen til Jørgen i bestyrelsen.

9. Valg af suppleant:
Pia Lindhard Larsen var på valg.

Pia modtog genvalg og blev genvalgt.

10. Valg af revisor:
Lauge Laustsen var på valg.

Lauge modtog genvalg og blev genvalgt.

11. Kåring af Årets Classicer. v/ Henrik Bygholm:

Rene Støvring blev valgt for sin store indsats med at arrangere ture, og for altid at være klar med en hjælpende hånd, både til klubaftener, og når der er mekanisk nedbrud.

12. Udtrækning af vinder af kurv for indlæg i klubblad:

Jytte Kristensen blev trukket som vinder.

13. Eventuelt:
A. Historier til klubblad:

Kenneth vil gerne opfordre til at man husker at få valgt en referent, og at man sender referatet til ham på mail.

B. Arrangementer i kalenderen på hjemmesiden:

Kenneth opfordrer til at vi husker at sende oplysninger om arrangementer til ham på mail, så det kan komme i kalenderen på hjemmesiden.

C. Info om mulighed for at modtage klubbladet elektronisk:

Kenneth gav info omkring dette.

Der var ca 60 fremmødte til generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil gerne takke for det flotte fremmøde.

Lene Møller/Redaktøren