2021-05-12 - Generalforsamling

2021-05-12 – Generalforsamling

Onsdag den 12. Maj 2021 i klubbens lokaler på Vandværksvej 4A i Aalestrup.

 1. Valg af dirigent. Valget faldt på Ove Haubro.
 2. Valg af stemmetællere: Bruno Rasmussen og Tina Bay.
 3. Valg af referent: Pia Larsen.
 4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 5. Formandens beretning ved Henrik Bygholm.
 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019/2020 og 2020/2021, samt det kommende års kontingent.
 7. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
 8. Bestyrelsesvalg ifølge vedtægter
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor: Lauge Lausten blev genvalgt.
 11. Kåring af Årets Classic’er 2021
 12. Eventuelt

Resten kan læses i klubbladet.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen