2021-05-12 - Generalforsamling

2021-05-12 – Generalforsamling

Onsdag den 12. Maj 2021 i klubbens lokaler på Vandværksvej 4A i Aalestrup.

1. Valg af dirigent:

Valget faldt på Ove Haubro.

2. Valg af stemmetællere:

Bruno Rasmussen og Tina Bay blev valgt.

3. Valg af referent:

Pia Larsen blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

5. Formandens beretning ved Henrik Bygholm:

Det kunne have været 19. gang at formanden aflagde beretning, men det er kun 18. da generalforsamlingen blev aflyst sidste år på grund af Corona. Vi kunne ikke være så mange, som vi plejer denne aften, men var dog 28, hvor vi tidligere år har været omkring 70. Til gengæld blev der sendt live på Facebook, og det blev styret på fineste vis af Emilie Bygholm. Vi mistede desværre vor gode ven og meget afholdte kasserer Åge Jensen, den 3. Januar 2021. Åge var klubbens mand. Altid med et smil på læben og en frisk kommentar. At han var afholdt vidner den sidste hilsen også om. 170 personer var med på listen fra klubben. Han var med alle steder, tog imod betaling og tilmeldinger alle vegne. Han sad som regel oppe og ventede på de første tilmeldinger til julefrokosten og stegt flæsk. De kom altid lige over midnat. Han var altid med til at gøre klubben klar til de forskellige arrangementer. De medlemmer, der ikke lige havde fået betalt, fik besøg af Åge. Han vidste hvordan folks postkasser så ud, og hvor de sad. Æret være Åges minde. Der blev holdt 1 minuts stilhed, mens der blev vist skønne billeder af Åge, som vi alle mindes ham. Lene Møller trådte lynhurtigt til, som hjælpende hånd med regnskabet. Hun kan naturligvis ikke dække alle de opgaver, som Åge varetog. Men ved fælles hjælp i bestyrelsen, bliver hullet lukket igen. Corona har fyldt rigtig meget i det sidste år. Blandt andet har Hans Ole Aarup været hårdt ramt af corona, men han er ved godt mod, og håber på at komme med senere på sæsonen. Coronaen har haft stor betydning for vore aktiviteter. Vi har aflyst flere arrangementer, og begrænset andre til mindre deltagerantal. Vintersæsonen blev lukket ned fra oktober 2020 og frem til generalforsamlingen den 12. Maj 2021. Vores træf blev aflyst både i 2020 og 2021. Turen til Trollhättan blev aflyst i 2020 og aflyses også i 2021. Alle stumpemarkeder er aflyst. Weekend i Vendsyssel blev aflyst, men der var nogen, der lavede deres egen tur i den uge. I år bliver den gennemført, som den plejer at være, med de restriktioner, der nu må være til den tid. Det positive er, at vi har fundet ud af, at ture med få deltagere ikke er så ringe endda. Vi får snakket mere med hinanden. Men vi håber på, at vi snart kan ses normalt igen. Noget godt har Corona nedlukningen også ført med sig. Vi har fået et nyt og større køkken her i klubhuset. Det var tiltrængt, for det gamle var godt nok lille, og det var en udfordring, hver gang vi havde større spisearrangementer. Forholdene er meget bedre nu. Der skal naturligvis lyde en stor tak til de håndværkere, her fra klubben der har hjulpet til med at lave køkkenet: Mikael fra Arne Bach Pedersen VVS, Hans fra Bojsen El og Birger fra Justesen Tømrer- og Snedkerfirma. Vi har indledt et sponsor forhold til Aros Forsikring. De vil give os 8000 kr. om året. Ligeledes giver de os 150 kr. hver gang et af vore medlemmer booker et assurandørbesøg. De giver 300 kr. hvis vedkommende tegner forsikring. De vil gerne deltage i nogle af vore arrangementer, hvilket er helt ok.

Bilafdeling
Der sker det der plejer, og der kommer dem der plejer. Hvis folk bare ville være lidt mere aktive på Facebook, og poste nogle spontane køreture. Det vil være skønt.

MC afdeling
God stabil gruppe mænd på 12 – 15 stk. Starter sæsonen før knallerterne, og slutter senere. De laver også ture som bilerne kan være med på.

50CC
På trods af corona, blev der kørt helt vildt mange ture på knallert. Ingen tur til Trollhättan, men en tur i det sydfynske øhav. En super tur.

Velo
Velo klubben er kommet godt fra start. 5 ture på 1 år. En værkstedsdag, hvor der blev startet med rundstykker og kaffe, senere pølser til frokost, kaffe og kage til slut. Der var 2 veloeksperter tilstede. Ejner Noe var i TV i programmet “Hvem byder bedst?”, med en indkøbt Velo til formålet. De var her i klubben og filme, og vi fik rigtig god reklame på det flotte indslag i bedste sendetid. Der er lavet Velo foldere.


Nu kan man melde sig til en sms/mail service, så man får besked, når der sker noget, man kan melde sig til. Så behøver man ikke hele tiden tjekke Facebook og hjemmeside. SMS: 81 90 69 45 eller Email: formand@aalestrupclassic.dk Vi har bestilt stofmærker i Kina til alle afdelinger og størrelser. De kan stryges eller syes på. Ligeledes er der bestilt klistermærker i flere størrelser og 2 udgaver af print. Vi har mistet mange medlemmer i år. Vi mangler pt. kontingent fra 70 stk. Der er heldigvis flere, der melder sig ind end ud. Der er kommet 16 nye siden den 16. April 2021. Vi henstiller til folk, om de ikke nok vil give besked, hvis de ikke ønsker medlemskab mere. Det gør kasserens arbejde meget nemmere. Vi har medlemmer over det meste af Danmark.

Der har allerede været 3 køreture her i foråret:

  1. April: Bil, MC og knallert tur til Hjarbæk Havn.
  2. April: MC tur Mariager Fjord rundt.
  3. April: Bil og MC tur med start i Havbro og videre til Fosdalen, Tranum Strand, Slettestrand og Svinkløv badehotel.

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019/2020 og 2020/2021, samt det kommende års kontingent:

Udgifter: 140.511,05
Indtægter: 183.445,00
Overskud: 42.933,43

Der er 464 betalende medlemmer, på trods af manglende arrangementer. Derefter en debat omkring regnskab vedrørende klubblad. Er det bedre med en side i Veteranposten hver måned?
De fleste vil rigtig gerne have vores blad. Oplæg til et fællesblad imellem alle veteranklubber i Danmark blev givet videre til bestyrelsen.

Kontingent fastsat til uforandret 300 kr. pr. husstand pr. år.

Fremlæggelse af regnskabet blev afsluttet og godkendt. En flot buket blomster til Lene, som tak for indsatsen.

7. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

8. Bestyrelsesvalg ifølge vedtægter:

Pia Lindhart Larsen og Villy Hjelm Pedersen er på valg. De ønsker ikke genvalg. Bruno Hannesbo Rasmussen og Allan Bandholst Jensen er foreslået. Lene Møller er foreslået, da vi mangler en stedfortræder for Åge Jensen. Alle 3 blev valgt. Se den nye bestyrelse på side 2. Der blev vist billeder med Pia og Villy, mens formanden takkede for deres store indsats gennem årene. Et sjovt indslag. Valg godkendt.

9. Valg af suppleant:

Knud Jacobsen ønsker ikke genvalg. Der blev vist billeder af Knud. Pia Lindhart Larsen blev valgt som suppleant.

10. Valg af revisor:

Lauge Lausten blev genvalgt.

11. Kåring af Årets Classic’er 2021:

Tina Bay og Jørgen Sørensen, Redsø. De har gjort en kæmpe indsats med knallert ture, Velo ture og bil ture. De får hurtigt banket en tur sammen, når der er en ledig onsdag i kalenderen.

12. Eventuelt:

Udtrækning af kurv blandt de indsendte historier til klubbladet. Sedlerne blev blandet i formandens styrthjelm, og udtrukket af næstformand Pia Larsen. Vinderen blev Tina Bay.
Der blev foreslået et turudvalg i klubben, så medlemmerne kan være sikre på en tur af flere dages varighed, ca. hvert andet år. Diskussion omkring klubbens indestående i banken:
255.000 kr. – Hvad skal de bruges til? En storskærm på endevæggen i klubhuset i stedet for projektoren, der er ved at være gammel og ikke fungerer så godt mere.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen