2020-10-03 - Velo - værkstedsdag

2020-10-03 – Velo – værkstedsdag

Det var med stor forventning, at jeg lørdag den 3. oktober 2020 satte kursen op ad Aagade, og drejede til venstre henad Vandværksvej. Målet var Velofolkets første makkedag i Classicklubben. Klublokalet var varmt og hyggeligt, og Henrik havde så fint rettet an med kaffe, brød og pålæg i rigelige mængder. Stemningen var god, allerede da jeg trådte ind ad døren, og en munter og venlig snak slog mig i møde. Jeg blev modtaget med en venlig opfordring til at foretage en Covid-19 afspritning af hænderne, og så var der ellers dømt velkomstkaffe og Velo-snak.Placeret ved bordet forsøgte jeg at danne mig et overblik. Der var 11 Velo Solex-interesserede mødt op.

Resten kan læses i klubbladet.

Tak til alle, der mødte op, og var med til at gøre det til en god dag. Tak til Henrik for både et godt traktement, og for at du stillede dine fine værkstedsfaciliteter til rådighed.

Ejner Noe.