2020-03-04 - 50cc - Klubaften - Red Bull Alpenbrevet

2020-03-04 – 50cc – Klubaften – Red Bull Alpenbrevet

Den 4. marts blev der afholdt foredrag i vores 50cc gruppe og der var et flot fremmøde som sædvanligt. Vi var ca. 50 deltagere.
Foredraget var om et knallertløb “Red Bull Alpenbrevet” i Schweiz og 3 unge mænd, Stefan, Chresten og Lasse fortalte om løbet, som de havde været med til i 2019. De tre mænd kom fra henholdsvis Silkeborg, Horsens og Esbjerg. De kendte hinanden gennem arrangementer i de forskellige knallertkluber (og hvis jeg hørte rigtigt, var to af dem i familie).
Selve løbet blev afholdt 6.-7. september, og de var en flok på 11, der kørte derned i bil, og havde 4 knallerter på hver trailer. De valgte at tage en overnatning i Tyskland, og i Schweiz havde de booket et hotel, hvor de fik stillet en garage til rådighed, så de kunne makke og skrue i tørvejr. Hotelværten hyggede rigtigt om danskerne, og han havde nok heller ikke så mange turister på denne tid af året.

Resten kan læses i klubbladet.

Bodil Jensen