2018-04-11 - Klubaften - Film om Logicar

2018-04-11 – Klubaften – Film om Logicar

Aftenens program: “Vi ser film om Folkevognen/Logicar fra Viborg”. Henrik/formanden bød velkommen, og kom med nogle praktiske bemærkninger, blandt andet om kommende arrangementer (referenten var ikke valgt på dette tidspunkt, og jeg kan ikke huske mere). Vi fik så 10 minutters pause, inden Kenneth skulle fortælle om filmen. Da Kenneth begyndte at fortælle om filmen, blev han eller Henrik opmærksom på, at der skulle vælges en referent blandt de fremmødte medlemmer. Hvem vil være referent? – Ingen meldte sig. Selv om Henrik kraftigt opfordrede forsamlingen, var der stadig ingen der meldte sig. Så meddelte Henrik, at filmen ikke ville blive startet, før en referent var fundet. Snakken gik nu lystigt om alt muligt andet i 5 – 10 minutter, og så var Henrik blevet i ret dårligt humør, men jeg kan ikke huske hvilke trusler han velsignede os med, udover at aflyse aftenens møde, så jeg turde ikke andet end at melde mig som referent.

Resten af referatet kan læses i klubbladet.

Bendt Thorup