2017-05-10 - Generalforsamling

2017-05-10 – Generalforsamling

Den 10. Maj 2017 blev der afholdt generalforsamling i klubbens lokaler på Vandværksvej 4 i Aalestrup.
Herunder er næstformandens referat:

 1. Valg af dirigent.
  Der blev foreslået Ove Haubro, som modtog valget. Ove kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Valg af stemmetællere.
  Der blev foreslået Michael Olsen og Bruno Rasmussen, som begge modtog valget.
 3. Valg af referent.
  Der blev foreslået Pia Larsen, og hun modtog valget.
 4. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsordenen blev godkendt.
 5. Formandens beretning.
  Der har været rigtig mange arrangementer, hvor der kan nævnes: Plejehjemskørsel, en dejlig oplevelse for alle parter. Besøg af vore norske venner, hvor vi blandt andet besøgte Godthåb Hammerværk. Classic Træf. Dejligt at der er så god opbakning til vort træf. Kørsel med russiske børnehjemsbørn, en fantastisk dag med rigtig glade børn, og man forstod ikke en brik af, hvad de sagde.

Resten kan læses i klubbladet.