2017-05-10 - Generalforsamling

2017-05-10 – Generalforsamling

Den 10. Maj 2017 blev der afholdt generalforsamling i klubbens lokaler på Vandværksvej 4 i Aalestrup.
Herunder er næstformandens referat:

 1. Valg af dirigent.
  Der blev foreslået Ove Haubro, som modtog valget. Ove kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 2. Valg af stemmetællere.
  Der blev foreslået Michael Olsen og Bruno Rasmussen, som begge modtog valget.

 3. Valg af referent.
  Der blev foreslået Pia Larsen, og hun modtog valget.

 4. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsordenen blev godkendt.

 5. Formandens beretning.
  Der har været rigtig mange arrangementer, hvor der kan nævnes: Plejehjemskørsel, en dejlig oplevelse for alle parter. Besøg af vore norske venner, hvor vi blandt andet besøgte Godthåb Hammerværk. Classic Træf. Dejligt at der er så god opbakning til vort træf. Kørsel med russiske børnehjemsbørn, en fantastisk dag med rigtig glade børn, og man forstod ikke en brik af, hvad de sagde. Weekend i Vendsyssel, der var jubilæum sidste år. 10. Gang. Vi havde mini træf på forpladsen ved campingpladsen. Det var noget, de kunne bruge, så det gentages igen i år. Ligeledes vor grillgris, det bliver vist også en tradition. Trollhättan knallert tur. Den falder desværre samme tid som Grønhøj, men sådan er det jo bare. De var 35 knallerter afsted, på en rigtig spændende tur igennem Göteborg. Stumpemarked i Fredericia 2 gange denne sæson. Stumpemarked i Aars også 2 gange. Julemesse i Aalestrup hallen. Flere foredrag i Nimbusklub regi. Nogle rigtige spændende af slagsen. VW & retromuseum i Ulfborg. En fantastisk tur, hvor vi havde lejet en bus, det gør jo rigtig meget for en fælles tur. Så har vi fået brandtrappen op. Villy har ydet en kæmpe indsats i forhold til dette. Tak for det, Villy. Vi har aftalt, at der skal vælges en referent ved alle køreture. Der er iøvrigt udlovet en købmandskurv, der bliver trukket lod om, blandt de indsendte artikler, der bliver bragt i klubbladet. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage. Så fat pennen, enner. MC køreture, håber der bliver bedre vejr i år til det. Knallertfronten. Der er rigtig mange fremmødte til alle arrangementerne. Vi har sagt farvel til vort lastbiltræf. Ove er ikke længere en del af LEOKA, og det besværliggør dette arrangement. Men tiden er vist også løbet lidt fra dette træf. Træf på Virksund havn. På grund af det tumult, der har været, så reklamerer vi ikke for, at man skal køre derud. Det er op til folk selv. Fiduspokalen, gik til 2 personer i år. Arne Bach Pedersen fik en omvendt bladfjeder, han havde overset et ” bette” bump og ups, så vendte fjederen forkert. Den anden modtager var Søren Knudsen, der fik den gyldne sten, for hans flyvende Puch på Trollhättan turen. Vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, men uden medlemmer ingen klub.

  Formandens beretning blev godkendt.

 6. Fremlæggelse af revideret regnskab og det kommende års kontingent.
  Aage fremlagde regnskabet: 343 medlemmer.
  Indtægter 162.275. Udgifter: 121.296,23. Resultat: 40.974,77.
  Revisor Lauge Laustsen har godkendt regnskabet.
  Regnskabet blev godkendt.
  Kontingent forbliver uændret 300,- kr. om året.
  Ønsker man yderligere detaljer om regnskabet kan man kontakte Aage.

 7. Indkomne forslag.
  Vedtægtsændringer. Knallerter skal være mindst 25 år gamle.
  Generalforsamlingen fastsætter kommende års kontingent.
  Klubbens penge skal stå på klubbens konto.

 8. Bestyrelsesvalg iflg. vedtægterne.
  Følgende er på valg: Aage Jensen, Pia Larsen og Villy Hjelm Pedersen.
  Der stemmes for genvalg, og alle modtager valget.

 9. Valg af suppleant: Knud Jacobsen, genvalgt.

 10. Valg af revisor: Lauge Laustsen, genvalgt.

 11. Eventuelt.
  Dorthe Sørensen, har overrakt formand Henrik Bygholm, et rigtig flot takkebrev, hvor der takkes for flot deltagelse ved Kjeld Sørensens bisættelse. Herefter var der reklame for diverse arrangementer. Som noget nyt har vi i bestyrelsen valgt at indsætte en pris: “Årets Classic’er” – til den eller dem, der gør en forskel. Dette års modtagere er Else og Martin Jensen, Halkær. De er altid på pletten, når der skal laves messe i Fredericia, der skal bages kager og hjælpes alle vegne. Jeres ukuelige humør sætter vi alle stor pris på. De modtog 2 ølkrus og to Classic øl, 1 flaske rødvin, 1 diplom og en vandrepokal. Der var et indlæg om at der er flere, der kører uden refleksveste på knallertture, og vi kan kun anbefale, at man kører med dem.

Tak for god ro og orden.