2016-05-15 - Virksund Havn

2016-05-15 – Virksund Havn

Bestyrelsen evaluerede på de to foregående søndage, og der var klar enighed om at beboerforeningen ikke skulle have fornøjelsen af at ødelægge dette arrangement. Efter en snak med ejerne af Campingpladsen og Skipperkroen, blev vi enige om at flytte træffet tilbage til havnen, men undlade at holde inde på græsplænen. Det henstilles derfor til at man parkerer på den asfalterede del af parkeringspladen på havnen, på området ved siden af Skipperkroen eller på Campingpladsens parkeringsplads. Henrik Bygholm har efterfølgende snakket med flere beboere i Virksund og alle, på nær et par stykker, gav udtryk for, at de var glade for, at vi var der, og at vi var meget velkommen på havnen – så det er jo dejligt. Vi håber derfor at I fortsat bakker op om arrangementet, og vi håber vi fortsat ser jer i Virksund resten af sommeren.