2016-05-11 - Generalforsamling

2016-05-11 – Generalforsamling

Onsdag den 11. Maj 2016 var der generalforsamling i Aalestrup Classic Bil & MC Klub og 50cc i klubbens lokaler på Vandværksvej 4A i Aalestrup. Herunder er næstformandens referat fra aftenen:

 1. Valg af dirigent. Valget faldt på Ove Haubro, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Valg af referent. Valget faldt på Pia Larsen.
 3. Valg af stemmetællere. Valget faldt på Arne Bach og Martin Jensen.
 4. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
 5. Formandens beretning (kun uddrag heraf).
 1. gang Bygholm aflagde formandsberetning. Dejligt med en klub, hvor der er mange aktiviteter og medlemmer.
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 • Indtægter: 150.000,- kr
 • Udgifter: 154.646,63 kr
 • Aktiver: 109.707,40 kr
  Underskud: 4.646,63 kr.
  Der er ikke tale om et reelt underskud, da der er lavet indkøb af blandt andet paraplyer, og dermed er det kun udgiften til disse der figurerer i regnskabet, mens værdien af dem, står som aktiver.
 • 333 medlemmer
 • Kontingent forbliver 300,- kr om året.
 • Regnskabet blev godkendt.

Resten af referatet kan læses i kluibbladet.