2016-05-11 - Generalforsamling

2016-05-11 – Generalforsamling

Onsdag den 11. Maj 2016 var der generalforsamling i Aalestrup
Classic Bil & MC Klub og 50cc i klubbens lokaler på
Vandværksvej 4A i Aalestrup.
Herunder er næstformandens referat fra aftenen:

 1. Valg af dirigent. Valget faldt på Ove Haubro, som kunne
  konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Valg af referent. Valget faldt på Pia Larsen.
 3. Valg af stemmetællere. Valget faldt på Arne Bach og Martin
  Jensen.
 4. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
 5. Formandens beretning (kun uddrag heraf).

14. gang Bygholm aflagde formandsberetning. Dejligt med en
klub, hvor der er mange aktiviteter og medlemmer. Der var en tilgang på 58 medlemmer siden sidste generalforsamling. Der har været rigtig mange ture hele året, og nogle gode klubaftener. F. eks. Besøg af Evald Henneberg og Forkromeren, hvor der var lige knap 90 tilhørere. 10 års jubilæumstræf. Himmerlands Nimbusklub lejer sig ind i den lille sal i vore
lokaler. Dejligt at man kan dele klubhus. Åbent hus i klubben 2 aftener, dato nisse havde været på spil – En dato i klubblad og en anden på hjemmesiden, men det blev 2 gode aftener. Foredrag ved Bygholm, om hans Bremen tur og salget af Janus. En spændende aften, med mange lyttere. Vi har fået lavet et stort banner på 2×5 meter, til når vi er på messe i Fredericia og i Aars. Det er en flot baggrund på vores stand. Vi har fået fremstillet nogle paraplyer, som Pigalop gerne vil sælge halvdelen af. Ellers skal hun give wienerschnitzler til bestyrelsen, så køb nu endelig Jeres paraply hos Pigalop. Der er lavet 200 stk, og der kommer ikke flere. Der er lavet branddør i enden af lokalet, så hvis der sker en katastrofe, så er der stor sandsynlighed for, at alle kommer ud. Lastbiltræffet. Det gik rigtig godt, men Ove havde nu ikke behøvet at vande plænen dagen inden ☺. Det lykkedes desværre at køre nogle lastbiler fast, så der blev hidkaldt assistance fra Vagn Hedegaard. Han kunne ikke selv assistere, men vi kunne låne matriellet af ham. Så Bent Hansen og Knud Larsen stod for fritrækningen. Skaderne på plænen bliver udbedret snarest, af Vagn Hedegaard og nogle folk fra klubben – Er klaret nu. Træf på Virksund Havn. Rigtig flot fremmøde 1. gang. Over 100 køretøjer. Det gav desværre lidt negativ stemning i Virksund beboerforening, da de tilsyneladende ikke er glade for mange gæster til hverken Skipperkroen eller campingpladsen. Der vil blive undersøgt med kommune og politi, hvilke retningslinjer der er for området. Knallertklubaften i onsdags 12 stk på tur. Stumpemarked i Aars. Der var ikke mange gæster og der manglede 8 stande, så der var lidt tomt. Heller ikke smart at lægge en messe lige i Kristihimmelfartsferien. Jesperhus åbning. Flot fremmøde. 662 biler og ca. 7000 gæster. Nyt tiltag. Vi har tilbudt kørsel med plejehjemsbeboere. Første gang er med beboere på Aaglimt. Næste gang kan det blive Gedsted, Farsø, Møldrup osv. MC folk har sat sig sammen og lavet nogle køreture hen over
sommeren. Knallerttur til Trollhättan. Der er 42, der skal afsted. Vi får besøg fra Norge i juni. Og i den forbindelse laver vi fest for dem den 18. Juni i klubhuset. De kommer 28 og i den
forbindelse kan vi sælge 42 billetter til denne fest. 130,- kr. pr. person. Bruno takkede af efter 14 år i bestyrelsen. Han modtog et gavekort på 2 wienerschnitlzler og 2 øl på Hotel Simested Kro samt en personlig gave fra Pigalop – 1 paraply.

Beretningen blev godkendt.

6. Fremlæggelse af revideret regnskab.

 • Indtægter: 150.000,- kr
 • Udgifter: 154.646,63 kr
 • Aktiver: 109.707,40 kr
  Underskud: 4.646,63 kr.
  Der er ikke tale om et reelt underskud, da der er lavet indkøb af
  blandt andet paraplyer, og dermed er det kun udgiften til disse
  der figurerer i regnskabet, mens værdien af dem, står som
  aktiver.
 • 333 medlemmer
 • Kontingent forbliver 300,- kr om året.
 • Regnskabet blev godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag.

 • Vedtægtsændringer.
 • Navne slettes i vedtægterne.
 • Ved kontingent skal der stå, kontingent fastsættes på
  generalforsamlingen.
 • Knallert, ændres til løbende 25 år i knallertafdelingen.
  Godkendt.

8. Bestyrelsesvalg iflg. vedtægterne.

Følgende er på valg: Bruno Rasmusssen (ikke villig til genvalg) og Henrik Bygholm (modtagelig for genvalg). Henrik Bygholm blev genvalgt. Der blev foreslået Jan Mathiasen til bestyrelsen, og det blev vedtaget. Valg af suppleant: Nuværende Knud Jacobsen, genvalgt. Valg af revisor: Nuværende Lauge Laustsen, genvalgt.

9. Eventuelt

Der blev gjort reklame for de forskellige ture her hen over sommeren. Der er jo rigeligt at køre til, man skal bare vælge.

God sommer til alle. Vi ses derude.
Pigalop