2015-05-06 - Generalforsamling

2015-05-06 – Generalforsamling

Onsdag den 6. maj blev der afholdt generalforsamling i klubben, og med et fremmøde på omkring 60 personer må det siges at være meget tilfredsstillende.
Herunder er næstformandens referat fra aftenen:

 1. Valg af dirigent. Jens Lund blev valgt.
 2. Jens Lund takkede for valget. Generalforsamlingen blev indvarslet korrekt. Dagsordenen blev godkendt.
 3. Formanden Henrik Bygholm fremlagde beretningen for året der er gået: 13. gang at formanden aflagde beretning. God opbakning til alle aktiviteter i løbet af året. f.eks. Grundlovsturen, Hobro Havn, Classic Træf, Weekend i Vendsyssel, Lundø Træf og Løvfaldsturen. Den nye hjemmeside, kører derudaf. Fuldt hus til stegt flæsk, og til vores julefrokost fik vi vort første æresmedlem, Helge. Der blev afholdt infoaften for nye og kommende medlemmer, hvilket gav 4 nye medlemmer.
  Vi har haft en stand i Fredericia, åbning af ishytten i Hvalpsund, Veteranlastbiltræf med konkurrencer, åbning af Jesperhus Blomsterpark, stumpemarked i Aars, samt en fin knallerttur. De nye ting i år er frivillig marked i Farsø Hallen, stand i Fredericia, ny container til vores grej, og så er der kommet
  “gode ben” på vores borde i klubhuset.
  Der har desværre været lidt opstart problemer, med at inddrive kontingent. Vi plejer at sende girokort ud, men denne gang har vi valgt at opfordre til betaling i klubbladet og på hjemmesiden. Det har givet lidt problemer, men det bliver sikkert bedre næste år, når folk kender til rutinen.
  Vore bestyrelsesmøder er lagt i klubkalenderen på hjemmesiden, så hvis man har et punkt man gerne vil have behandlet, så endelig giv bestyrelsen besked. Der vil blive udleveret smøresedler til alle, der deltager ved vort 10 års jubilæumstræf. Himmerlands Nimbus Klub er flyttet ind i klubhuset og holder klubmøde i det lille forrum i klubhuset, hver tredje onsdag i måneden. Knallertafdelingen:
  Ganske fint fremmøde 15-20 personer til hver klubaften. Der har været en 80 km køretur omkring Vegger. En rigtig fin tur, siger dem, der var med. Vores Facebook side har nu 272 følgere. Tak til alle, der laver ture, og tak til alle Jer, der deltager.
  Formandens beretning, der var “spicet” op med nogle skønne billeder undervejs, blev godkendt.
 4. Aage Jensen fremlagde regnskabet.
  Indtægter: 121.056,00 kr
  Udgifter: 87.738,05 kr
  Resultat: 33.317,95 kr
  Regnskabet blev godkendt.
  Kontingent fastholdes på 300 kr om året.
 5. Ingen indkomne forslag
 6. På valg til bestyrelsen var: Villy Hjelm Pedersen, Aage Jensen og Pia Larsen. De blev alle genvalgt og modtog valget.
 7. Eventuelt.
 • Vor gode redaktør opfordrer på det kraftigste, til at man lige husker, at vi faktisk sender klubblad ud 4 gange om året, og der
  skal ikke være tomme sider!
  SÅ SEND NOGET TIL HAM!
 • Opfordring til at deltage på Grundlovsturen og til Open by night i Viborg.

Referant: Næstformand Pia Larsen/Pigalop

Herefter var det tid til de obligatoriske rullepølse- og ostemader, samt lidt udveksling af løgnehistorier og løst snak inden aftenen sluttede.

Redaktøren