2014-05-14 - Generalforsamling

2014-05-14 – Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne og genvalg til alle. Det var også denne aften hvor vores nye rygealtan blev indviet. Den blev døbt “Villy’s Place” efter Villy Hjelm Pedersen, der har været bagmanden på projektet. Stor tak til Villy og de andre frivillige for jeres indsats.