2013-05-15 - Generalforsamling

2013-05-15 – Generalforsamling

Der var ca. 40 medlemmer mødt op til generalforsamlingen. Den foregik som sædvanlig i god ro og orden. Efter generalforsamlingen var der ost- og rullepølsemadder. Jens Lund ønskede efter 10 år i bestyrelsen at trække sig og Aage Jensen overtog han plads.
Bestyrelsen konstituerede sig samme aften og nu ser bestyrelsen sådan ud:
Henrik Bygholm – formand
Pia Lindhard Larsen – næstformand
Aage Jensen – kasserer
Villy Hjelm Pedersen – bestyrelsesmedlem
Bruno Hannesbo Rasmussen – bestyrelsesmedlem