2012-03-17 - Udskiftning af vinduer i klubhuset

2012-03-17 – Udskiftning af vinduer i klubhuset

  1. marts: Så kom dagen endelig, hvor vi startede med at renovere vores klublokaler. Døre og vinduer er første skud på stammen, men det er bestemt heller ikke storhed at skifte dem. Vi var 8 mand, og vi startede med fordøren, som jo var den absolut ringeste, og ellers tog vi vinduerne fra en ende af. Vi nåede to vinduer, toilet og køkken, da vi også skulle samle stillads og hente forskellige sager. Første dag skal der jo altid bruges tid til det. Tak til Karl Erik, Hans, Per, Bruno, Michael, Per & Knud for indsatsen. Det er rigtig lækkert at der ikke længere kommer regnvand ind af fordøren.
  2. marts: I løbet af ugen var der desværre ingen nye, der havde meldt sig til arbejdsdagen i dag. Så vi var kun 4 personer, Per, Hans, Bruno og undertegnede. Vi havde håbet at vi kunne blive færdige i dag, men da vi kun var 4, gik det ikke. Det gik dog fint, og vi fik sat 5 vinduer i. Nu er der kun 2 vinduer og garagedøren tilbage.
  3. marts: Knud Jacobsen og undertegnede satte døren til værkstedet i fredag eftermiddag. Tak til Knud for hjælpen.
  4. marts: I dag var Lars, Jørgen, Michael, Johannes og undertegnede mødt op til arbejdsdagen. Der skulle sætte to vinduer i. Et foran og et bag på huset. Vejret så ikke for fint ud fra morgenstunden, men det blev faktisk rigtigt godt, og det gik godt med at få de to vinduer monteret. Michael fik også lagt tæppet i forgang, og jeg kom i gang med at fuge. Det fortsætter jeg med søndag.

2-3. april: Opsætning af gardiner, oprydning og rengøring. Færdig lidt over midnat og klar til klubaften i aften.

Henrik