2009-06-10 - Køretur hos Else og Martin i Halkær

2009-06-10 – Køretur hos Else og Martin i Halkær

Kl. 18.45 ankom første bil, og så kom de ellers slag i slag. Der var en god stemning og kl. 19.10 var vi klar til at køre. Det første vi så var Halkær Mølle, hvor der er naturcenter og naturskole, som Aalborg kommunes skoler benytter sig af.
Møllen er åben for offentligheden. På møllens grund står der et transformatortårn, hvor der er opsat tårnfalkekasse, hvor tårnfalke har ynglet de sidste 2 år. Så gik turen over åen til Voldsted og Halkær sø. De blev begge indviet i juni 2006 af Amtsborgmesteren, under stor festivitas. Begge seværdigheder blev til ved at man i 2005 slukkede for pumperne ude på engen. Amtet købte Halkærgården og en anden gård, som lå der hvor Voldstedet er. Jorden fordelte man så mellem de lodsejere, der havde jord, der hvor søen skulle være. Historien fortæller at Dronning Margrethe den 1. havde en borg på Voldstedet, som hun brugte når hun var på flugt fra fjenden. Herefter gik turen til Vegger, hvor vi kunne se den nye storkerede på smedens skorsten, men storken har glimmeret ved sit fravær. Der har ellers været storke i Vegger så lang tid, jeg kan huske tilbage, og det er lang tid… Videre gennem Skivum Krat til Højris Mølle, hvor Amtet har købt et fiskeri og genoprettet åens slyngninger. Herefter gennem Veggerby hede, som er blevet til skov, over Pandumbro og Rodsted til Hulmølle, som man i øjeblikket er ved at restaurere. Bag møllen ligger Vokslev kalkgrav, hvor man kan finde fosiler. Derefter gennem Nibe til havnen, hvor vi holdt pause. Herefter gik turen til Sebbersund langs fjorden, hvor vi kom forbi Lundbæk Landbrugsskole. Efter Sebbersund kørte vi forbi “Bjerget”, hvor der er sommerhuse. Man har en teori om at vikingelandsbyen her, var det sted hvor de første kristne kom til Danmark. Herefter gik turen gennem Egeskoven ved Kyø til St.Ejstrup, Boruphede, Skørbæk med sø midt i byen og så hjem til kaffe i Halkær.

Else og Martin.