2009-05-13 - Generalforsamling hos Energi-Net

2009-05-13 – Generalforsamling hos Energi-Net

Årets generalforsamling har vi for vane at flytte rundt i området, så det ikke altid er de samme, der skal køre langt, og for at vi hver år kan se noget nyt og forhåbentligt også spændende. I år var det gaslageret i Lille Thorup ved Aalestrup, der var målet. Det hed engang D.O.N.G, men i dag hedder det Energi-Net DK. Vi mødtes ved klubhuset, og fulgtes ud til gaslageret, hvor der i forvejen ventede nogen medlemmer fra den ende af området. Vi var i alt 33 køretøjer, og det må jo siges at være et rigtig godt fremmøde. Mange andre klubber, har svært ved at få folk med til generalforsamligerne, men det er heldigvis ikke tilfældet her i klubben. Vi var omkring 50 personer, der gerne ville se og høre om, hvordan gaslageret virker. Det var en god aften, og det var spændende at høre om alt det tekniske omkring, hvordan gassen blev behandlet.
Efter rundvisningen havde vi generalforsamling. Som sædvanlig var der ikke meget råben og skrigen, så vi fik hurtigt klaret paragrafferne. Formanden aflagde årsberetningen for det foregående år. Det var heldigvis en længere forestilling, da der jo havde været mange aktiviteter i året. Bruno Rasmussen aflagde regnskabet som blev godkendt. Generalforsamlingen blev spurgt om det var en ide at udvide vores Aalestrup Classic-Træf med et løb. Der er efterhånden så mange veteranudstillinger, så for at gøre noget andet kunne det være godt med noget aktivitet til træffet. Det var der opbakning til. Der kom 2 nye med i bestyrelsen, så nu er vi 5 personer i bestyrelsen. Det blev Johannes Nørgaard og Villy Hjelm Pedersen, der blev valgt. Desuden blev der vedtaget, at kontingentet for 2010 steg med kr. 50,- til kr. 250,- pr. år. Det skyldtes, at der var forslag om at huslejen for klubhuset skulle reguleres. Da formanden jo her var inhabil, gik han udenfor, mens forslaget blev behandlet.
Det var en god aften og dejligt med sådan et flot fremmøde.