2009-02-11 - Klubaften

2009-02-11 – Klubaften

Så blev det igen tid til en klubaften i klublokalerne. Der var et flot fremmøde på 40 personer. Det er vist rekord på en almindelig klubaften uden foredrag eller andet til at lokke folk til. Det er skønt at se så mange, der møder op og snakken går også lystigt på tværs af bordene. Vi startede computeren og projektoren op, og Finn Frederiksen hjalp med at finde sager på nettet. De var bl.a. omkring e-bay, og sågar Told og Skat for at checke afgifter på de kære gamle køretøjer.
Vi havde nogle tillykke-kort med motiver af gamle køretøjer, som medlemmerne kunne tage, så det benyttede mange sig af.
Der var også lavet en ramme med foto fra Norgesturen med et hav af billeder fra turen, den var også godt besøgt i løbet af aftenen.
Alt i alt en dejlig aften med den sædvanlige gode stemning omkring bordene. Tak for det!

Henrik